top of page

Jouw Woonder, joouw Engel des Tijds

Er zijn in het leven Bijzondere heftige Moomenten waarin het lijkt alsof je hart in ontelbare stukjes is gebroken 

&  het onmogelijk is deze te lijmen. 


"Alsof de wereld stopte met draaien, niets was nog belangrijk".


. Het Licht wat van binnenuit brandde in jou liet stralen is gedoofd. Alle kleur is verandert in een zwart/wit scenario.


Hoe ga je hiermee om? Hoe geef je uiting aan je gevoel als zoiets intens je leven verandert? 

 De antwoorden zitten diep verscholen, alleen tijd & liefde zullen je vergezellen op dit pad des levens en je de antwoorden laten zien als cadoo aan je zelf in dat moment om andere momenten weer te mogen verwelkomen en te omarmenHet oongeboren Kindje


In de volksmond dus het woord MisKraam; als je deze twee woorden ontleed geeft het de betekenis van hetgeen er is gebeurd, op een manier die niet te beschrijven is, op een manier die door woorden te vangen is, op een manier die niet in het je Ziel bevatten is omdat dit zo immens groot is om daadwerkelijk te kunnen overzien & te kunnen voelen op dat moment. Het snijdt dwars door alles heen, je Hart bloed en is niet te stelpen.

Het gevoel geeft aan dat er iets mis is, en dat de kraam niet volbracht kan worden zoals het bedoelt was.

Het Zieltje van het vruchtje is niet rijp om geboren te worden. Ze geven ook wel eens aan dat dit stuk op het pad des levens voldoende was om het Zieltje te helen en hetgeen mee te geven op zijn/haar weg des Levens om verder te mogen groeien op een manier die bij dit Zieltje past en voelbaar is op deze manier, daar je rede en gevoel niet in balans zijn.

De balans hervindt zich als je de rust en kalmte in dit stuk mag ondervinden, het deelt met anderen wellicht om je gevoel te kunnen uiten op een manier die bij jouw Ziel past en het Zieltje welke in je leefde als een klein celletje die zich deelde en deelde om zich kenbaar te maken en te laten weten door allerlei symptomen, emoties, gedragingen van hee hier ben ik.

Onwetendheid in het begin daar het soms zo klein is dat je niet weet dat dit kleine Zieltje in je huist en jouw lichaam, jouw Hart en jouw Ziel heeft gekozen om te gaan wonen totdat de tijd rijp is om geboren te worden of wellicht zoals ze aangeven de tijd voldoende is geweest hier op Moeder Aarde om verder te mogen groeien.


What is Your Ztoory?


Elk Zieltje heeft zijn of haar verhaal, dat in onvoorwaardelijke Liefde gedeeld mag worden omdat dat juist de heling zal brengen en het doel van hetgeen er is gebeurd aan het licht te brengen maar vooral in het Licht te zetten zodat je verder kunt gaan met de stappen die je wilt zetten in je leven en probeert ermee om te gaan zodat je het Zieltje eer aan doet dat hij of zij bij jou wilde komen wonen om dat te mogen ervaren, te leren, te delen en te helen om jouw leven en het zijne/hare te mogen verrijken in onvoorwaardelijke liefde met als gedachte dat dit een Wonder des Levens was ondanks de immens grote pijn, het ongeloof, en de tranen die de oceanen van verdriet vullen met tranen die gedragen worden en omarmt worden.

Het Zieltje heeft de betekenis van het woord mis-kraam niet op deze manier bedoelt. De intentie van deze zwangerschap was het bestaan te vieren, de liefde te vieren, de wens, de oermens te vieren

Echter het Lot of zoals je het noemen wilt, deed anders voordoen, deed anders voelen en ervaren.

Hoe nu verder in een tijd die je Stil gezet hebt als het ware in het nu en de klok des levens verder laat lopen maar op een manier die niet meer bij je past. Je ziet de tijd anders, je voelt de tijd anders.

Je Hart is gebroken en is onlijmbaar. Je Ziel is gestopt met ademhalen, echt tegelijkertijd met het niet meer ademen van het Zieltje. Je bent oprecht stilgezet door de tijd, door het gebeuren. .

De ademnood, het benauwde gevoel wat je ervaart is verstikkend en zo niet reëel in de werkelijkheid die je samen voor ogen had. De werkelijkheid daalt langzaam in als het tijd is om afscheid te nemen, afscheid te nemen op een manier die jij wenst en voelt als zijnde gepast voor het Zieltje die soms maar heel kort in ons leven heeft mogen zijn. Echter deze tijd was voldoende om te beseffen dat het Zieltje er was, is en altijd zal zijn.

Het ongeloof verandert langzaam de tijd vordert en wilt gehoord worden op een Liefdevolle manier, op een Eervolle manier en op een manier die voor altijd voort zal leven in de levens die hierbij betrokken zijn.

Het leven brengt ons geschenken verpakt soms in pijn, verdriet, angst, teleurstelling en afscheid in een vorm die we niet wensen en gewild hebben. Het leven brengt ons geschenken in een vorm van dit gebeuren, blijkt soms achteraf, daar dit Zieltje iets heeft bijgedragen aan je leven, aan je Zijn, je Hart &Ziel voor altijd.

Wat een dierbaar persoon mij aangaf was een ritueel, van persoonlijk afscheid, van persoonlijk eren, van persoonlijke herinnering, persoonlijke Zielswaarde om het leven van dit mooie Zieltje te eren en te waarderen op een manier die alleen jij kan. Het oongeboren Kindje, geeft voor mij een Liefdevollere en Eervollere Betekenis aan het niet voldragen van de Zwangerschap dan de benaming Miskraam. Er zijn verschillende woorden te vinden, maar deze klinken naar mijn idee zo hard en negatief of er iets Mis is dat je zwanger was of dat het Jouw Kindje welkom zou zijn.Je zult je weg vinden stap voor stap

bottom of page